Hỗ trợ trực tuyến

 • (028) 37 31 31 20 - (028) 37 31 31 21

 • Mr. Thành Mr. Thành

  Mr. Thành
  0908 191 383

 • Mrs. Nga Mrs. Nga

  Mrs. Nga
  0937 162 182

Đăng ký nhận tin

Nhập email nhận tin từ chúng tôi

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty
Ngày 26 tháng 6 năm 2015, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tham dự Đại hội có 143 cổ đông, đại diện nhóm cổ đông, sở hữu 50.408.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 91,65% tổng số cổ phần của Tổng công ty.
 
Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
 
Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội:
 
 
IMG_7387.JPG 
 
Ông Trần Thanh Tân, Chánh Văn phòng Tổng công ty khai mạc và thực hiện các nghi thức tại Đại hội
 
 
 
IMG_7397.JPG 
 
 
 
IMG_7403.JPG 
 
Các cổ đông, đại diện nhóm cổ đông về dự Đại hội
 
 
 
IMG_7418.JPG 
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 
 
 
IMG_7446.JPG 
 
Tổ Thư ký giúp việc Đại hội
 
 
 
IMG_7426.JPG 
 
Ông Hoàng Chí Cường, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2014, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của Tổng công ty
 
 
 
 
IMG_7435.JPG 
 
Ông Hoàng Thế Hiển, Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày tóm tắt một số nội dung Báo cáo Tài chính Tổng công ty năm 2014
 
 
 
IMG_7448.JPG 
 
Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014
 
 
 
 
IMG_7468.JPG 
 
 
 
IMG_7514.JPG 
 
Các cổ đông phát biểu ý kiến
 
 
 
IMG_7470.JPG 
 
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Gia Du giải đáp ý kiến của cổ đông
 
 
 
IMG_7505.JPG 
 
Tổng giám đốc Hoàng Chí Cường giải đáp ý kiến của cổ đông
 
 
 
IMG_7518.JPG 
 
Ông Nguyễn Ngọc Cường, thay mặt Tổ Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội
 
 
 
IMG_7398.JPG 
 
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Các bài viết khác